Με συνολικά 547 σχόλια ολοκληρώθηκε σήμερα στις 9 το πρωί  η διαβούλευση  επί του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 1/3 των σχολίων, δηλαδή τα 176 από τα 547 αφορούν μόνο ένα άρθρο, το Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Ακολουθούν:
Με 114 σχόλια : Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
44 σχόλια: Άρθρο 04 – Προσωπικό
44 σχόλια: Άρθρο 05 – Φοιτητές
27 σχόλια: Άρθρο 15 – Ίδρυση Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

esos.gr