Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας ζητά από τον υπουργό Οικονομικών να επανεξετάσει το θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί με στόχο την κατάργησή του.
Όπως αναφέρουν οι βιομήχανοι, "στα τέλη Νοεμβρίου 2016, στη συνάντηση των εκπροσώπων των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία και συζητήθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν εξαιτίας της εφαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα αυτά που έθεσαν στη διάθεσή μας επιχειρήσεις – μέλη μας:
1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης οδήγησε σε μια πρωτοφανή έξαρση της παραοικονομίας. Τα οικονομικά στοιχεία καταγράφουν ότι η παράνομη διακίνηση του οίνου ανέρχεται σε ποσοστό 65%.
2. Το υψηλό κόστος παραγωγής και διακίνησης των οινικών προϊόντων που είχε ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του προϊόντος και την περαιτέρω επιβάρυνση της κατανάλωσης, έστρεψε επί της ουσίας την κατανάλωση στην αναζήτηση προϊόντων που προέρχονται από αδήλωτες αποθήκες ή από φυσικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν δηλώσεις παραγωγής, κατάσταση που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οργανωμένες και συνεπείς επιχειρήσεις του κλάδου.
3. Η προσπάθεια για κάλυψη δημοσιονομικών κενών, με την επιβολή ενός καθαρά εισπρακτικού μέτρου, τελικά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με τις εκτιμήσεις για την είσπραξη 65 εκατομμυρίων ευρώ να διαψεύδονται, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα δημόσια έσοδα δεν επιτεύχθηκαν από τις καταγραφείσες απώλειες που αφορούν τόσο στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όσο και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αλλά και στον Φόρο Εισοδήματος.
Κύριε Υπουργέ,
Η επιβολή ΕΦΚ σε ένα προϊόν, όπως το κρασί, επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την αδυναμία του κράτους να κατανοήσει ότι η οργάνωση των αγορών είναι μία σοβαρή υπόθεση, και οι προσπάθειες υπερφορολόγησης τομέων και κλάδων παραγωγής, που ήδη συνεισέφεραν στα δημόσια έσοδα, δημιουργούν στρεβλώσεις, δεν διευκολύνουν την επιδίωξη της εμπέδωσης ενός θετικού επιχειρηματικού κλίματος που βασίζεται στην δίκαιη κατανομή των βαρών με στόχο την επανάκαμψη της οικονομίας.
Πιστεύουμε πως και σεις θα συμφωνείτε ότι η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο υιοθετήθηκε, αντίθετα οδηγεί σε απώλεια δημοσίων εσόδων.
Η ανάγκη αποκατάστασης των κανόνων λειτουργίας της αγοράς, επιβάλλει το συντονισμό των προσπαθειών που θα οδηγήσουν στην αναθέρμανση της επιχειρηματικής δράσης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.
Εκτίμησή μας είναι ότι αποτελεί παραδοξότητα να επιλέγεται η διατήρηση πρακτικών που αντιστρατεύονται την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Για το λόγο αυτό, και για την αποφυγή της διατήρησης των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν επέλθει, προτείνουμε την άμεση επανεξέταση του θέματος με στόχο την οριστική κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης" καταλήγει το υπόμνημα των βιομηχάνων πους τον υπουργό Οικονομικών, που υπογράφουν η πρόεδρος Ελένη Κολιοπούλου και ο γραμματέας Λουκάς Παπαχαραλάμπους.