Το τελευταίο χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες συσκέψεις για την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών με τη συμμετοχή εκπροσώπων Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών, με σκοπό την ενημέρωση, οργάνωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.
Με βάση την εξέλιξη της νόσου στη χώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται να εντάξει τη Θεσσαλία σε καθεστώς επείγοντος εμβολιασμού.
Κατόπιν τούτου καλούνται οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στη διαδικασία προμήθειας εμβολίων για την αποτροπή επέκτασης της νόσου.
Σημειώνεται ότι τα εμβόλια θα παραδοθούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα διανεμηθούν αποκλειστικά στους κτηνιάτρους που θα πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, όταν δοθεί η σχετική εντολή.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της νόσου στο ζωικό κεφάλαιο, θα σταθεί αρωγός με τις Κτηνιατρικές της Υπηρεσίες και όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην προσπάθεια των κτηνοτρόφων να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των εμβολίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1.    στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας (τηλ. 2413 511277-278-279)
2.    στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Καρδίτσας (τηλ. 24413 511237-242), Μαγνησίας (τηλ. 24213 52432-433), και Τρικάλων (τηλ. 24310 73001 & 73591).
3.    στα Αγροτικά Κτηνιατρεία και
4.    στα γραφεία των κατά τόπους Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών και Συλλόγων