Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα αποτυπώνουν την δραματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, καθόσον αποδεικνύουν ότι τα τελευταία 15 χρόνια το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 348 δις. Ευρώ !
Τούτο σημαίνει ότι με αντίστοιχο δανεισμό επιβαρύνθηκε η ιδιωτική αλλά και η δημόσια οικονομία.
Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι για εισαγωγές αυτοκινήτων πληρώσαμε 37,50 δις , για εισαγωγές φαρμάκων 35 δις και για εισαγωγές ρουχισμού 18 δις.
Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν κατασκευάζονται αυτοκίνητα, βιομηχανικός εξοπλισμός σε πολλές κατηγορίες , φάρμακα, ρούχα κ.α. και είναι φυσικό να εισάγονται .
Είναι εντυπωσιακό όμως να γνωρίζουμε  ότι πληρώσαμε για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 39,00 δις την στιγμή που με ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδοτήθηκε σημαντικά ο αγροτικός τομέας .
Συγκεκριμένα πληρώσαμε για εισαγωγές δημητριακών 6,5 δις , γαλακτοκομικών 11 δις, για φρούτα και λαχανικά 6,30 δις και για εισαγωγές κρεάτων 15,2 δις!
Εδώ είναι και το στοίχημα της νέας πολιτικής για την αγροτική οικονομία που πρέπει να στοχεύσει η Νέα Δημοκρατία. Να ενισχύσει ουσιαστικά τους ελλειμματικούς τομείς όπως είναι η κτηνοτροφία , η γεωργία και η παραγωγή λαχανικών με θερμοκήπια, με ευνοϊκή φορολογική πολιτική και κατεύθυνση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας αλλά για μία βιώσιμη αγροτική οικονομία που θα δημιουργεί εισοδήματα και πλεονάσματα.
Μιχάλης Ταμήλος
Τ. Βουλευτής Τρικάλων