ἐκ τοῦ Ἰταλικοῦ bloko = ἀποκλεισμός, περικύκλωση.
Το κείμενον γράφεται ἀπό μή ἀγρότην, καταναλωτήν ὅμως ἀγροτικῶν προϊόντων και ἀπ’ἀφορμῆς ἑνός πανώ ( κομμάτι ὑφάσματος εἰς το ὁποῖον ἀναγράφονται πολιτικά ἤ ἄλλα συνθήματα  γαλλ.) στη διασταύρωση τῆς ὁδοῦ Καρδίτσης και τῆς Περιφερειακῆς ὁδοῦ τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων .
Ἀναπαρίσταται ὁ Ἀθανάσιος Διάκος με την σούβλαν  να γράφει ἡ θυσία μας πῆγε χαμένη .Κοντεύουν 200 χρόνια ἀπ’τη μαρτυρική θυσία τοῦ Διάκου και το ἀγροτικόν ζήτημα πῆγε στραβά εὐθύς  ἐξαρχῆς , κάτι πῆγε να κάνει ὁ Καποδίστριας ἀλλά τον φάγανε οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, μπάρμπας κι ἀν’ψιός. Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος κάτι προσπάθησεν ἀλλά σε μια χώρα που σπαράσσεται ἀπό ἀπανωτούς πολέμους τί προσδοκᾶμε να γίνη ;Μετά τον πόλεμο ἡ δικτατορία με τους ἀναδασμούς και τά χρέη προσπάθησεν ἀλλά ἐπειδή το ἐπεχείρησεν ἡ δικτατορία δεν πρέπει να ἀναφέρεται , ἐνοχλεῖ γενικῶς γιαυτό οἱ κυβερνήσεις ἀπό το 1974 μέχρι σήμερα ἐπέλυσαν το ἀγροτικόν πρόβλημα κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, βοηθούντων και τῶν ἐπιδοτήσεων τοῦ μπακέτου Ντελόρη  και φθάσαμε στον πλήρη ἀποκλεισμό τῆς Ἑλλάδος, κατάστασις delirium agricolarum .
Εἰς ἄλλο σημεῖον τοῦ πανώ οἱ ἀγροτες παρίστανται σαν κοιμώμενος γίγαντας βόδι , το ὁποῖον ψεκάζουν οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων 45χρόνων να ξυπνήσει ἤ να μην ξυπνήσει ; ὅμως αὐτός ὁ γίγας δεν θα ξυπνήσει  στα ἑπόμενα 80 χρόνια τουλάχιστον , ἔχει φάει τόσες μεγάλες ποσότητες φυτοδηλητήρια ἐπί δεκαετίες και ἀδιαλείπτως που δεν πρόκειται να ὑπάρξει προγραμματισμένη μεταρρυθμιστική διαδικασία παρά τά μπλόκα και τους τηλεοπτικούς διαλόγους .Τί δέον γενέσθαι λοιπόν;Ἡ ἐπί τῇ βάσει προγράμματος μακροχρονίου ἐφαρμογῆς προσπάθεια ἰσορρόπων ἀποτελεσματικῶν θεραπειῶν προϋποθέτει την ὕπαρξιν τῶν κάτωθι παραγόντων :
1ον .ἔντιμος και ὀρθολογιστική πολιτική βούλησις, ἡ ὁποία ἀπουσιάζει διά πολλούς και διάφορους λόγους, ὁ βασικώτερος τῶν ὁποίων εἶναι ὅτι δεν πρέπει οἱ ἀγρότες ὅπως λέει και το πανώ να ξυπνήσουν ὅλοι, μόνον οἱ δικοί μας .
2ον .ἡ διαχείρηση τῶν ἀγροτικῶν προβλημάτων και προϊόντων γίνεται ἀποκλειστικῶς ἀπό τους ἀγρότες , το κράτος ἁπλῶς ἐπιβλέπει.
3ον .τό κοινόν το ὁποῖον καταναλώνει τά ἀγροτικά προϊόντα ὀφείλει να ἐλέγχει την ποιότητά των.
Ἁπλά πράγματα ὅταν ἀρχίσουν να ἐφαρμόζωνται θα ἀχνοφέγγει ἡ ἄσπρη μέρα για ὅλους .
Eυαγγελος Κουτσιμπέλας.Τρίκαλα 19.2.2016 μ.Χ.