Ολοι οι Αιγοπροβατοτρόφοι που έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ 2015 στην ΕΑΣ Τρικάλων και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες να προσκομίσουν το νέου τύπου μητρώο αιγοπροβάτων, στο οποίο να είναι ενημερωμένο το πεδίο Ε' με όλα τα ενώτια περασμένα, στην Ενωση στο Μεγαλοχώρι ή στα περιφερειακά παραρτήματα (Φήκη,Παραπόταμο,Πύλη,Φαρκαδόνα) μέχρι τις 7/3/2016. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
1) όσοι είναι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης
2) όσοι είναι δικαιούχοι άρθρου 52 (όσοι πεδινοί έχουν γάλα πάνω από 10 τόνους και όσοι ορεινοί έχουν γάλα πάνω από 6 τόνους.)
Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα ΟΣΔΕ-ΦΠΑ. Τήλ.2431056513-2431056514