Για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας κατά το διάστημα της ανθοφορίας, ενημερώνει τους παραγωγούς Τρικάλων, με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.
Όπως διαπιστώνουν οι γεωπόνοι του Κέντρου, τα βαμβακόφυτα την εποχή αυτή βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης χτενιών ενώ στις πρώιμες καλλιέργειες άρχισε η ανθοφορία των βαμβκακόφυτων. Τονίζουν μάλιστα ότι η εξέλιξη της καλλιέργειας βαμβακιού – πέραν των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν από τις βροχοπτώσεις του Μαΐου – είναι ικανοποιητική. Προσβολές από θρίπα, τετράνυχο και αφίδες δεν προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα.
Όπως επίσης σημειώνουν, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, παρατηρήθηκε μικρός αριθμός συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού χωρίς προσβολές βαμβακόφυτων από προνύμφες, καθώς και μικρές συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού χωρίς να παρατηρηθούν προσβολές ανθέων.
Συνιστούν λοιπόν στους βαμβακοπαραγωγούς, στο στάδιο αυτό, να εφαρμόζουν σωστή άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμό αρδεύσεων) για να αποφευχθεί η υπερβολική και τρυφερή βλάστηση, προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά στην ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών.
Παράλληλα συνιστούν στους παραγωγούς, αναφορικά με το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά (κάθε 2-3 ημέρες) τις καλλιέργειές τους, τις πρωινές ή απογευματινές ώρες, διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.