Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια εφαρμογής της αριθ. 1332/93570/23.08.2016 απόφασης του Υπ. Αγρ/κής Αν/ξης & Τροφίμων περί διαδικασίας μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, όσοι κτηνοτρόφοι του Ν. Τρικάλων επιθυμούν να γίνει έλεγχος ως προς τη χωροταξική ορθότητα κατανομής των βοσκοτόπων τους ή διόρθωση τυχόν σφαλμάτων καθώς επίσης και όσοι νέοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης βοσκοτόπων παρακαλούνται να καταθέσουν τα αιτήματά τους στην Υπηρεσία μας ή στους κατά τόπους Δήμους μέχρι 31/12/2016 προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2431046305 & 2431046343.