Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει τη νέα επέκταση της λειτουργίας του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαδικασίες που δεν είναι διαθέσιμες online αλλά επεξεργάζονται σε δεύτερο χρόνο από τον δήμο.

Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας, δημιουργήθηκε η εφαρμογή της Θυρίδας Φορέα, μια "ψηφιακή γραμματοκιβώτιο" που λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr, και κάθε αίτηση διαθέτει μοναδικό αριθμό υπόθεσης, εξασφαλίζοντας την πλήρη παρακολούθηση του ιστορικού υποθέσεων.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη διαθέτει προηγμένα μέσα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού κωδικού, QR code και προηγμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας την ασφαλή υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων από το προσωπικό του Δήμου για λογαριασμό των πολιτών μέσω άμεσης πρόσβασης στις εφαρμογές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης προσφέρει ευκολία και γρήγορη εξυπηρέτηση στις ανάγκες των πολιτών.

Ο Δήμος Μετεώρων επί του παρόντος  χρησιμοποιεί την Ψηφιακή Πύλη για υπηρεσίες στο δημοτολόγιο και το ληξιαρχείο, ενισχύοντας την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου να βρίσκεται εύκολα τον σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στο εγχειρίδιο Ψηφιακής Πύλης και μετέπειτα  να μεταβείτε στην Πύλη των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Δήμου Μετεώρων συνεχίζεται.

Επίσημη ιστοσελίδα: Δήμος Μετεώρων

Από το γραφείο του Δημάρχου