Τα στοιχεία της ετήσιας απογραφικής έρευνας θεραπευτηρίων έτους 2022 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε στις 265 μονάδες το 2022 από 267 μονάδες το 2021 (μείωση κατά 0,7%).

Κατά το 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό (51,7%) των θεραπευτηρίων ήταν ιδιωτικά. Ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τετραετία 2019-2022 μειώθηκε κατά 1,9%.

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, κατά το 2022 τα περισσότερα θεραπευτήρια (33,6%) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,5%) και τρίτη της Θεσσαλίας (11,7%) - 31 συνολικά.

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά, στις τρεις προαναφερθείσες Περιφέρειες, αντιστοιχούν σε 7,5% του συνόλου της Χώρας.

Με πληροφορίες από reporter.gr