Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, την Πέμπτη 24/11/2022 και την Παρασκευή 25/11/2022 από τις 8:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ., στην οδό Αλλονήσου της πόλης των Τρικάλων στο τμήμα που περικλείεται από την διασταύρωση της με την οδό Δημητριάδος έως την διασταύρωση της με την οδό Άνδρου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες στο δίκτυο της ΔΕΥΑΤ. 

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και την σήμανση που θα τοποθετηθεί από το συνεργείο εκτέλεσης εργασιών. 

Επίσης, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου από τις 7:30 π.μ. έως τις 15:30μ.μ., διακόπτεται η κυκλοφορία για έργα της ΔΕΥΑΤ στην οδό Κονδύλη στο τμήμα μεταξύ των οδών Σολωμού και Μεταξά. 

Επισημαίνεται ότι, θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε λεωφορεία και βαρέα οχήματα και η διέλευσή τους θα διεξάγεται από σηματωρούς του εργοταξίου, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Σολωμού και Μεταξά.