Μιλώντας στον «Ε.Τ.» ο καθηγητής Υδρογεωλογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας, Κωνσταντίνος Βουδούρης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει «ανάγκη μείωσης των αντλήσεων από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας», ζητώντας τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για την υδρομετεωρολογική πληροφορία.

«Κατά τη διάρκεια της ημερίδας με θέμα: ‘Πλημμυρικά φαινόμενα της Θεσσαλίας, επιπτώσεις και η μελλοντική αντιμετώπισή τους’ που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ, τονίστηκε ότι μπορεί ο ‘Ντάνιελ’ να έριξε απίστευτες ποσότητες νερού στη Θεσσαλία, αλλά δεν υπήρχαν έργα για να το συγκρατήσουν και να ενισχύσουν τα υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής.

Λόγω της σύστασης του εδάφους υπήρξε γρήγορος κορεσμός, με αποτέλεσμα όλο το υπόλοιπο νερό να καταλήξει στη θάλασσα πριν προλάβει να απορροφηθεί από τα υπόγεια συστήματα», εξήγησε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής εκδήλωσης, η βροχόπτωση του Σεπτεμβρίου 2023 στην περιοχή της Θεσσαλίας εκτιμάται 600% πάνω από την κλιματική μέση τιμή!

«Τα υπόγεια υδατικά συστήματα της Θεσσαλίας βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση. Υπάρχει ανάγκη μείωσης των αντλήσεων έως και 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το έτος για τη σταδιακή επαναφορά της στάθμης και την αποκατάσταση της φυσικής και ορθολογικής ισορροπίας τους.

Η ποσοτική αποκατάστασή τους είναι απαραίτητη διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικά αποθέματα σε περιόδους μακροχρόνιας λειψυδρίας. Κατά τη διάρκεια και εξέλιξη του φαινομένου “Ντάνιελ”, καταγράφηκε άνοδος της στάθμης του υπόγειου νερού έως και δέκα μέτρα», τόνισε.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής εξακολουθούν να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος έως 300 μέτρων για να εντοπίσουν νερό για την άρδευση, ενώ πριν από μερικά χρόνια οι γεωτρήσεις έφτασαν σε βάθος έως 100 μέτρων!

Οι επιστήμονες υπογράμμισαν ότι τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας σε στρατηγικό επίπεδο στην Ελλάδα.

«Η γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε από τις πλημμύρες των τελευταίων ετών (Μάνδρα, Εύβοια, Θεσσαλία, κ.ά.) θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων που διενεργείται την παρούσα χρονική στιγμή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2024», είπε ο καθηγητής.

Να σημειωθεί ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου οφείλει να περιλαμβάνει: την εκτίμηση και ανάλυση του συνόλου των φυσικών κινδύνων στη Θεσσαλία, την εκτίμηση της τρωτότητας των συστημάτων, νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, σύγχρονο εξοπλισμό, νέες κανονιστικές διατάξεις για τους φυσικούς κινδύνους, επικαιροποίηση των γενικών σχεδίων πολιτικής προστασίας, επιχειρησιακές ασκήσεις πεδίου, εκπαίδευση και ενημέρωση στελεχών ΟΤΑ και γενικού πληθυσμού.

Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: "Χρειάζεται εθνική βάση δεδομένων"

Για την ανάγκη άμεσων πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, κάνει λόγο ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης:

«Είναι απαραίτητο να επισημανθεί η ανάγκη ορθολογικής προσέγγισης στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, ο οποίος αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά στην εποχή της κλιματικής κρίσης και για το λόγο αυτό απαιτούνται πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο από τη δημιουργία μιας Εθνικής Βάσης δεδομένων για την υδρομετεωρολογική πληροφορία που θα συνδράμει στην αξιόπιστη υδρολογική πρόγνωση, μέχρι την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί φορείς -πανεπιστημιακοί, ερευνητικοί, κ.ά.- διενεργούν υδρομετεωρολογικές μετρήσεις, χωρίς τα δεδομένα να συγκεντρώνονται κάπου συνολικά», προσέθεσε.

Απαραίτητα μέτρα για θωράκιση κατά των πλημμυρών

1.Φράγματα ανάσχεσης και έργα ορεινής υδρονομίας

2.Αύξηση διατομής της κοίτης για απομάκρυνση του νερού

3.Προστασία δασών και αναδάσωση αποψιλωμένων περιοχών

4.Κατασκευή αγωγών για όμβρια ύδατα στις αστικές περιοχές

5.Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωση κατοίκων

Άγγελος Αγγελίδης (Eλεύθερος Τύπος)