Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, για εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας έτσι ώστε να βελτιωθεί η επισκεψιμότητά του. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Με πληροφορίες από workenter.gr