Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων παρακολούθησαν την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Μορφές ενδοοικογενειακής βίας: Αναγνώριση, Διαχείριση, Αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού από την κα. Μαρία Ψαρράκου, Ψυχολόγο - MSc Εγκληματολογίας.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιελάμβανε τις ακόλουθες θεματικές:

-Ορισμός και τύποι κακοποίησης του παιδιού

-Παρουσίαση των μορφών και των τύπων κακοποίησης - παραμέλησης του παιδιού

-Νέες μορφές κακοποίησης - παραμέλησης του παιδιού

-Ποια παιδιά και γιατί μπορεί να είναι θύματα κακοποίησης – παραμέλησης;

-Γιατί ένα παιδί δεν αποκαλύπτει την κακοποίηση – παραμέληση;

-Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός σε περίπτωση αποκάλυψης;

-Νομική προσέγγιση του φαινομένου

-Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Καθώς περιστατικά κακοποίησης - παραμέλησης των παιδιών βρίσκονται συχνά στην επικαιρότητα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσουν, να τα διαχειριστούν και να τα αντιμετωπίσουν σε έναν πρώτο βαθμό στο σχολικό πλαίσιο.

Η υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια αυτή κρίνεται κατά συνέπεια απαραίτητη. Ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η προαναφερθείσα διαδικτυακή εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο 6ο ΓΕΛ Τρικάλων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.