Σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, προχώρησε ο αρμόδιος θεσσαλός υπουργός Κώστας Σκρέκας.

Από το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, αποσύρονται τα άρθρα για τις περιοχές Natura και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που καταργούσαν την υποχρέωση οι ΕΠΜ να καταλήγουν στον ορισμό χρήσεων γης, όριζαν ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες μένουν ως έχουν και όσες έχουν αδειοδοτηθεί μπορεί να υλοποιηθούν, ανεξάρτητα με το αν έχουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Αποσύρθηκαν επίσης και δύο ρυθμίσεις για τα όρια των παραδοσιακών οικισμών και την αναγνώριση των οδών. 

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία υπάρχουν δυο διατάξεις που την αφορούν άμεσα:

• Ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας για δασικές εκτάσεις που περιήλθαν στην κυριότητα μοναστηριών με διάταγμα του 1930. Επ’ αυτού είχε εκδοθεί και απόφαση του Αρείου Πάγου (6/2020) που δικαίωσε μοναστήρι στη Θεσσαλία, το οποίο ζήτησε να αναγνωριστεί η κυριότητά του σε έκταση 13.800 στρεμμάτων. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι βάσει νόμου του 2014 (Ν. 4301) τα μοναστήρια εξακολουθούν να μην έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στο κτηματολόγιο τέτοιες ιδιοκτησίες, ρύθμιση που υπονομεύει τον ρόλο του κτηματολογίου αφού αφήνει ιδιοκτησιακά «κενά» στη βάση δεδομένων.

• Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας η επέκταση υφιστάμενων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές του Πηλίου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αφορά εγκαταστάσεις συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κάτι που ωστόσο δεν προκύπτει από τη (γενική) ρύθμιση.

Τέλος, απόφαση με μεγάλη σημασία για την προστασία απειλούμενων ειδών αποτελεί η απόρριψη σχεδίου δημιουργίας αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά Ορη. Η περιοχή στην οποία επρόκειτο να χωροθετηθεί το αιολικό πάρκο είναι σημαντική για τα όρνεα, με τις δημόσιες αρχές –υπουργείο Περιβάλλοντος και Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)– να γνωμοδοτούν αρνητικά, εκτιμώντας πως τα προτεινόμενα από την εταιρεία «συστήματα αποτροπής συγκρούσεων» των πουλιών με τις ανεμογεννήτριες δεν επαρκούν.

Το αίτημα αφορούσε την κατασκευή πάρκου με επτά ανεμογεννήτριες ισχύος 550 kw η καθεμία, γύρω από την κορυφή του όρους Καλοβούνι, σε ύψος 692 μέτρων. Η περιοχή βρίσκεται εντός του δικτύου Natura, σε περιοχή σημαντική για τα πτηνά. 

Λευτέρης Ευαγγέλου thessaliaeconomy.gr