Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη επτά θέσεων. Οι θέσεις εργασίας αφορούν έναν πολιτικό μηχανικό και εργάτες ύδρευσης - αποχέτευσης.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων, χρονικής διάρκειας έως οκτώ μήνες από την 7η Μαΐου 2024 των ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023 και προκάλεσαν πλημμύρες.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - 1 θέση

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης - Αποχέτευσης - 6 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Τρικάλων) του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 35, ΤΚ 42100, Τρίκαλα, υπόψη κου Σωτήρη Απόχα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711 - 12 - 13).
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψήφιου.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

proson.gr