Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τις επόμενες τρεις ημέρες στο κέντρο των Τρικάλων, εξαιτίας του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Καποδιστρίου και στο τμήμα που περικλείεται από την διασταύρωση αυτής με την οδό Συγγρού έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Θεμιστοκλέους από Τετάρτη 25/01/2023 έως και Παρασκευή 27/01/2023 και κατά τις ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́.  

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και την σήμανση του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών.