Δραματικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με έρευνα που αφορά το 2022, συνολικά το συγκεκριμένο έτος τα εργατικά ατυχήματα έφτασαν τα 4.999 και τα θανατηφόρα τα 35, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με το 2021.

Από την περιφερειακή κατανομή των ατυχημάτων παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2022 τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στην Αττική (1.521), στην Κεντρική Μακεδονία (969) και στην Κρήτη (462).

Τα λιγότερα συνέβησαν στο Βόρειο Αιγαίο (53) και στα Ιόνια Νησιά (93).

Σχετικά με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον μεγαλύτερο αριθμό παρουσίασε η Αττική (8 ατυχήματα, όλα σε άνδρες), η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία (5 ατυχήματα, όλα σε άντρες) και η Στερεά Ελλάδα (4 ατυχήματα, όλα σε άνδρες).

Από τη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021 τα εργατικά ατυχήματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Περιφέρεια Ηπείρου (47,3%), στην Περιφέρεια Αττικής (30,3%) και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (21,4%).

Ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2022 καταγράφηκαν 221 εργατικά ατυχήματα (163 σε άνδρες και 58 σε γυναίκες) έναντι 182 το 2021 (140 σε άνδρες και 42 σε γυναίκες). 

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr