Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια 100 νέων ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου και Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΕΚΑΒ «ήδη κατατέθηκε πρόταση για την προμήθεια 17 επιπλέον ασθενοφόρων για τις επιχειρησιακές μονάδες του ΕΚΑΒ στην κεντρική Ελλάδα, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Περιφέρεια».
Επίσης, όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ σε ανακοίνωση του, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη συνολική προμήθεια 145 νέων ασθενοφόρων και μέσα στον σχεδιασμό της υπηρεσίας για το έτος 2019, είναι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επιπλέον ασθενοφόρα αλλά και μοτοσικλέτες για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου.