Με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου ολοκληρώθηκε η πρωτότυπη έκθεση ψηφιδωτών «Ψηφίδων ενθέσεις και ψηφίων εφαρμογές» στο Κέντρο Ερευνας Μουσείο Τσιτσάνη, της καλλιτεχνικής ομάδας Κ2 των Κουρμέτζα Γεωργίου – Κουφογιάννη Μιχαήλ  σε συνεργασία με τον Λαρισαίο καλλιτέχνη-στοχαστή Καρακωνσταντάκη Αντώνη. Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι ντόπιοι καλλιτέχνες είναι οι εμπνευστές και δημιουργοί της εικαστικής παρέμβασης σε πρότυπα GAUDI στην προβλήτα της πόλης όπου πραγματοποιείται η βαρκάδα του Ληθαίου.