Σε καθαρισμό του Αγιαμονιώτη ποταμού προχώρησε ο Δήμος Τρικκαίων., το όμορφο τοπίο και η χλωρίδα και πανίδα ενός κοσμήματος στα νότια της πόλης χρήζουν συνεχούς προστασίας και προσοχής. Ο Δήμος Τρικκαίων, σεβόμενος το περιβάλλον και φροντίζοντας τη βελτίωση της εικόνας του ποταμού, ξεκίνησε τις εργασίας για τον καθαρισμό του. Συνεργείο του Δήμου με πρόγραμμα εργάζεται στο μήκος του Αγιαμονιώτη, με στόχο να αποκτήσει ο ποταμός την εικόνα που του αξίζει.