Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. 968/84613/03.08.2017 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΠΜΖ4653ΠΓ-ΖΚΘ) με θέμα: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας έτους 2017-2018, με την οποία ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια για τον έλεγχο ύπαρξης κατάλοιπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών, στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπ. Αγρ/κής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Βερανζέρου 46, ΤΚ: 10438, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Κατ’εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης (πρόγραμμα 2017) η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως 25 Αυγούστου 2017.
Επίσης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθ. 969/84616/03.08.2017 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 69ΥΗ4653ΠΓ-4ΝΒ) με θέμα: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας έτους 2017-2018, με την οποία ενισχύονται δράσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη και προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης όπως  συμμετοχή σε εκθέσεις, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, συμμετοχή σε ημερίδες – συνέδρια, αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπ. Αγρ/κής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Βερανζέρου 46, ΤΚ: 10438, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης (πρόγραμμα 2017) η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως 20 Αυγούστου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο 305 ή στο τηλέφωνο 2431046305.