Ο Δήμος  Πύλης θα προβεί στη διανομή  ελαιολάδου (3lit ανά οικογένεια ) στους ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους  την αίτηση, την αστυνομική τους ταυτότητα και σακούλες.
Η διανομή των  παραπάνω προϊόντων θα γίνει στον χώρο του Κοινωνικού παντοπωλείου (πρώην ΚΑΠΗ) τις κάτωθι ημέρες και ώρες :
Τετάρτη, 24 Μαΐου από 09: 00 έως 13:00.
Πέμπτη,  25 Μαΐου από 09: 00 έως 13:00.
Παρασκευή, 26 Μαΐου από 09: 00 έως 13:00.
Επισημαίνουμε ότι η  παραπάνω διανομή αφορά  του δικαιούχους του παλαιού προγράμματος ΤΕΒΑ.