Ένα χρόνο σχεδόν μετά την εγκατάστασή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων έφτασε επιτέλους η ώρα για να τεθεί σε λειτουργία ο μαγνητικός τομογράφος δίνοντας τη δυνατότητα στους νοσηλευμένους να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις. Το μηχάνημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα, καθώς σήμερα η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αποφάσισε να προχωρήσει στη χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας του. Στη σχετική απόφαση του προέδρου της ΕΕΑΕ Δρ. Χρ. Χουσιάδα αναφέρονται τα εξής: «Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αποφασίζει την χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας στο εργαστήριο απεικονίσεων,  του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, στη διεύθυνση Καρδίτσης 56, Τρίκαλα. Κάτοχος της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι ο Διοικητής και νόμιμος εκπρόσωπος του Νοσοκομείου κ. Παρθένης Δημήτριος, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας. Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο κ. Σπυρίδων Περίφανος, ιατρός ακτινολόγος και υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ο κ. Ιωάννης Πάντος, ακτινοφυσικός ιατρικής. Η άδεια αυτή ισχύει από 24.02.2017 έως 23.02.2022,με δυνατότητα ανανέωσής της. Η άδεια εκδίδεται με βάση το πιστοποιητικό καταλληλότητας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ειδικής αυτής άδειας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος».