Με αφορμή δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στις 30 Ιανουαρίου 2017 που αφορά διακομιδές ασθενών από το Νοσοκομείο Τρικάλων στο Π.Γ.Ν. Λάρισας, από τη διοίκση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων επισημαίνονται τα εξής:
"Τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε πραγματικά δεδομένα.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας, για την αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου να μην αιωρούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, να παραθέσουμε στατιστικά στοιχεία έτους 2016, που αφορούν τόσο τις διακομιδές ασθενών από το Νοσοκομείο μας στο Π.Γ.Ν. Λάρισας, όσο και περιστατικά από όμορους νομούς που διακομίζονται στο Γ.Ν. Τρικάλων. Ο αριθμός περιστατικών που διακομιστήκαν από το Γ.Ν. Τρικάλων σε άλλους νομούς είναι 304, ενώ ο αριθμός περιστατικών που προσήλθαν στο Γ.Ν. Τρικάλων από υπόλοιπες πόλεις είναι 680.
Στη διάθεση του αναγνώστη αφήνουμε την εξαγωγή συμπερασμάτων".