Σύμφωνα  με έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε βοοτρόφους που  δεν θα εμβολιάσουν τα ζώα τους κατά της Οζώδους Δερματίτιδας  έως  31-12-2016 θα αποστέλλεται ο κωδικός της εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος,  στο πλαίσιο των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, θα περικόπτει το 20%  του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων.