Ένα χρόνιο αίτημα στο χώρο της δημόσιας υγείας υλοποιείται με το άνοιγμα της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Η λειτουργία της θα ξεκινήσει στις 20 Δεκεμβρίου μαζί με το «Νοσοκομείο Ημέρας». Ένα τμήμα που θα φιλοξενεί άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και θα παρέχει τις απαραίτητες νοσηλευτικές υπηρεσίες.
Η Ψυχιατρική Κλινική θα στεγάζεται στον τέταρτο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου.  Αυτή τη στιγμή, το τοπικό νοσηλευτήριο διαθέτει δύο μόνιμους ψυχιάτρους που στελεχώνουν το αντίστοιχο τμήμα. Με την πρόσληψη τόσο του επικουρικού, όσο και του μόνιμου προσωπικού θα αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πολίτες και θα τεθεί σε λειτουργία το “Νοσοκομείο Ημέρας”. Το “Νοσοκομείο Ημέρας” θα διαθέτει τέσσερις με πέντε κλίνες και θα απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό των ψυχικά πασχόντων, για τους οποίους η 24ωρη ψυχιατρική νοσηλεία δεν είναι αναγκαία ενώ, η αντιμετώπιση τους σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου δεν επαρκεί.