Στήριγμα για εκατοντάδες Θεσσαλούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό θα αποτελέσουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία – Κοινωνικά Φαρμακεία στους τέσσερις δήμους – πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων για τρία χρόνια θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού προκηρύχθηκε σήμερα η σχετική δράση του ΠΕΠ «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία για τις 4 πόλεις-πρωτεύουσες Νομών Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 980.000 ευρώ. Η πρόσκληση έγινε με βάση την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας στη Θεσσαλία (ΠΕΣΚΕ), η οποία προέκυψε μετά εκτεταμένη κοινωνική διαβούλευση. Η κάλυψη των τεσσάρων μεγάλων πόλεων και Δήμων της Θεσσαλίας (Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας), καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Θεσσαλίας και ωφελουμένων από τις Δομές αυτές.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών θα είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (όπως ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας).
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργούν σε ξεχωριστό χώρο.
Η πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:    
•    ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας
•    Νομικά Πρόσωπα των παραπάνω ΟΤΑ (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς)
•    Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)
•    Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12), (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων εκπνέει στις 23 Δεκεμβρίου 2016.
Επισημαίνεται ότι με την ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, όποια Δομή λειτουργεί ήδη ως συνέχεια του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 θα συνεχίσει κανονικά. Όποια Δομή είναι νέα σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΣΠΑ, θα προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται (όπως πρόσληψη προσωπικού) για να ξεκινήσει τη λειτουργία της.
Περαιτέρω ενεργοποίηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας που να αφορά σε δομές που παρέχουν συσσίτια ή δομές για αστέγους, και όπως έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο, δεν δύνανται να καλυφθούν χρηματοδοτικά, αλλά και δεν προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης εκ μέρους των φορέων που τις λειτουργούν, ή να υπάρξει ενίσχυση των πόρων του ΠΕΠ Θεσσαλίας και εν γένει των ΠΕΠ, για κάλυψη των αναγκών που αποδεδειγμένα προκύπτουν και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΠΕΣΚΕ