Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να εγκαινιαστεί η νέα μονάδα του ΧΥΤΑ στα Τρίκαλα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 9,1 εκατ. ευρώ και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Δεκέμβριο του 2013 ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέας κυψέλης υποδοχής απορριμμάτων έκτασης 76 περίπου στρεμμάτων καθώς και την προσθήκη εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου. Με την ολοκλήρωσή του εξασφαλίζεται επιπλέον διάρκειας ζωής στον ΧΥΤΑ για 17 τουλάχιστον χρόνια και συμπληρώνεται μια ιδιαίτερα σημαντική υποδομή για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.