Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, που πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, ο Δήμος Φαρκαδόνας είχε προμηθευτεί καινούργιους κάδους απορριμμάτων. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Eλένη Στεργίου-Μπότη προχώρησε σε συνεργασία με το δήμαρχο Θανάση Μεριβάκη και τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων στην τοποθέτηση αυτών των κάδων. Η αρχή έγινε την Τρίτη 14 Ιουνίου από το Δ.Δ. Σερβωτών.