Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Κυπριζλή Ελένη, πλατεία Δεσποτικού, 24310-35832.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Χαρίση Ιωάννα, Μιαούλη 19, 24310-31875.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Παντέρα Βασιλική, Πύλη, 24340-22283.