Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι  τρικαλινοί υποψήφιοι των ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα των Πανελλαδικών, εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα.
Τα μαθήματα αυτά είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, όπου  παρουσιάστηκαν και οι 54 δηλωθέντες υποψήφιοι, χωρίς καμία απουσία. Επίσης στο μάθημα Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών ένας μαθητής δήλωσε συμμετοχή, ο οποίος και παρουσιάστηκε. Στο μάθημα Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού, παρουσιάστηκαν 15, έναντι 17 που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο μάθημα, με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 11,76%, καθώς 2 υποψήφιοι δεν παρευρέθησαν. Στο μάθημα της Δεντροκομίας, το παρόν έδωσαν 37 μαθητές, έναντι 42 δηλωθέντων, με τους υπόλοιπους 5 να απουσιάζουν. Το ποσοστό αποχής σε αυτό το μάθημα έφτασε το 11,90%.
Στη συνέχεια, την Παρασκευή 27 Μαΐου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που δίνουν με το νέο σύστημα (ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β') που δίνουν με το παλιό σύστημα (θετικής κατεύθυνσης και τεχνολογικής κατεύθυνσης - κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών), θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας και το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.
Επιπλέον, την ίδια ημέρα, οι υποψήφιοι τεχνολογικής κατεύθυνσης, του κύκλου Τεχνολογίας και Παραγωγής (των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ομάδα Β', που δίνουν με το παλιό σύστημα), θα εξεταστούν στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας.