Ακόμα πιο οικονομικό και ανταγωνιστικό προβλέπεται να είναι για τους καταναλωτές το φυσικό αέριο καθώς με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου προκύπτει σημαντική μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε  στη Βουλή, για το φυσικό αέριο προβλέπεται από 01.01.2017 μείωση από 1,5 σε 0,3 €/Gigajoule ( από 5,4 €/Mwhσε 1,08 €/Mwh) του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την οικιακή χρήση. Επιπλέον, για τη βιομηχανική χρήση από 01.01.2017 ο ΕΦΚ μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με την κατανάλωση.
Με τα παραπάνω μέτρα, η θέρμανση των νοικοκυριών γίνεται πιο συμφέρουσα αφού θα ελαφρυνθούν τα οικιακά τιμολόγια, ενώ θα υπάρξει και σημαντική φορολογική ελάφρυνση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Οι ΕΠΑ εφαρμόζουν σταθερή τιμολογιακή πολιτική για όλους τους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς) και η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, ως συνέπεια των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών και όχι στην εξέλιξη της εγχώριας τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης. Οι τιμές του φυσικού αερίου από την έναρξη της φετινής θερμικής περιόδου έως και σήμερα, διαμορφώθηκαν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα συγκριτικά με το 2015 , σημειώνοντας μείωση για την οικιακή χρήση 24% και για  την βιομηχανική χρήση 39%.
Επενδύσεις και ανάπτυξη δικτύου
Οι ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ&ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  συνεχίζουν την σταθερή τους πορεία για την υλοποίηση των στόχων τους, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωση της εταιρικής τους παρουσίας, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, υφιστάμενων και δυνητικών.
Με τις νέες συνδέσεις να ξεπερνούν τις 700 μηνιαίως, αποδεικνύεται έμπρακτα η  εμπιστοσύνη και αποδοχή  του κόσμου τόσο στο φυσικό αέριο ως ένα ασφαλές οικολογικό και οικονομικό καύσιμο όσο και  στις υπηρεσίες των εταιριών που συνεχώς αναβαθμίζονται, με σκοπό την καλύτερη –ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Επιπλέον,  οι  ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου σε ολοένα και περισσότερους κατοίκους και επαγγελματίες των περιοχών της Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας, σχεδιάζοντας την επέκτασή του δικτύου τους σε υφιστάμενες αλλά και νέες περιοχές. Συγκεκριμένα για το έτος 2016, προβλέπονται επενδύσεις του δικτύου συνολικού ύψους 13,9 εκατ. €, (8,4 εκ. € για τη Θεσσαλονίκη και 5,5 εκ. € για τη Θεσσαλία) με την κατασκευή 42,9kmδικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης
Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη το δίκτυο επεκτείνεται στους Δήμους Δέλτα (Σίνδος & Ιωνία), στον Δήμο Παύλου Μελά (Νικόπολη) στον Δήμο Θερμαϊκού για την Άνω Περαία και τους Νέους Επιβάτες, ενώ για την Θεσσαλία, οι επεκτάσεις δικτύου φυσικού αερίου καλύπτουν υφιστάμενες αλλά και νέες περιοχές όπως στον Αλμυρό και τα Φάρσαλα.
Βασικοί άξονες στις δραστηριότητες ανάπτυξης είναι η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και προδιαγραφών κατασκευής και χρήσης του αερίου, τόσο αναφορικά με τα δίκτυα διανομής, όσο και με τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Επενδύσεις σε συστήματα – Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
Παράλληλα,  έχει υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί και για τις δύο εταιρίες στο προσεχές διάστημα μια σειρά έργων που βελτιώνουν την υποδομή της εταιρίας και  αφορούν :
•    τη λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις αυτοψίες νέων συνδέσεων και για τους ελέγχους εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
•    τη δημιουργία πύλης με e-services για τους τελικούς πελάτες
•    τη λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και επικοινωνίας (extranet) για τη βελτίωση της υπηρεσίας προς τους συνεργάτες μηχανικούς & εγκαταστάτες, καθώς και λειτουργία Ηλεκτρονικής ψηφιοποίησης των εγγράφων.
•    την ανάπτυξη των Δικτυακών & Διαδικτυακών Εφαρμογών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών των εταιριών (GIS).
•    τις επενδύσεις σε συστήματα αυτοματισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και εποπτείας του Δικτύου Διανομής (SCADA) με γνώμονα την ασφάλεια
•    την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών έως τις 15 Ιουνίου 2016 για την συντήρηση, λειτουργία και Άμεση Επέμβαση, με παράλληλη εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ανάθεση έργων, καθώς και για την επίβλεψη και παρακολούθηση - καταγραφή των έργων.
•    την εγκατάσταση μονάδων Τηλεμέτρησης στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα για την παρακολούθηση, καταγραφή και διαχείριση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια τήρησης των κανονισμών δικτύων Διανομής φυσικού αερίου οι ΕΠΑ προγραμματίζουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις φ.α., πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης ελέγχων λειτουργίας, καθοδικής προστασίας και διαρροών στο Καθοδικής Προστασίας  και Διαρροών σε βάνες, Σταθμούς διανομής και Σταθμούς μέτρησης & ρύθμισης Βιομηχανικών πελατών. Ενώ με την ύπαρξη της υπηρεσίας ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, μιας υπηρεσίας που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλο τον χρόνο, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις  σε δυσλειτουργίες του Συστήματος Διανομής & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων έγκαιρα όποτε και όταν απαιτείται.
Όλα αυτά τα χρόνια οι ΕΠΑ υπήρξαν απόλυτα επικεντρωμένες στους στόχους τους και τις ανάγκες της αγοράς. Σκοπός τους ήταν και παραμένει, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση τόσο των παρεχόμενων  υπηρεσιών αλλά και των  υφιστάμενων υποδομών τους. Γνώμονας, ο  σεβασμός στην Άδεια, τη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προς τους πελάτες, τις αποφάσεις της ΡΑΕ και της Πολιτείας, η ασφάλεια του δικτύου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Α.Ε.