Η Ν.ΕΦ.Ε. του Ν. Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας ενημερώνει τα μέλη του κόμματος ότι από αύριο Τετάρτη 6 Απριλίου  και ώρες 13:30-20:00 στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των υπευθύνων των παρακάτω θεματικών Τομέων Δράσης:
Εκλογές για τους υπεύθυνους θεματικών
Αγροτικού (κωδικός 1)
Δικαιοσύνης (κωδικός 2)
Κοινωνικής Πολιτικής (κωδικός 4)
Μισθωτών (κωδικός 5)
Οικονομίας (κωδικός 6)
Παιδείας (κωδικός 7)

Υγείας (κωδικός 9)
Υποδομών και Δικτύων (κωδικός 10)
-Θα υπάρχουν οκτώ (8) κάλπες και οκτώ διαφορετικά ψηφοδέλτια, ένα για κάθε θεματικό Τομέα Δράσης.
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο είναι μόνον ένας (1) σταυρός προτίμησης.