Την Κυριακή 3 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων, για την εκλογή των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και των αντιπροσώπων (συνέδρων) της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων στο Ι’ τακτικό Εθνικό Συνέδριο.
- Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών στις τέσσερις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις, είναι όπως παρακάτω:
•    ΔΗΜ.Τ.Ο. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων
•    ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: Ξενοδοχείο Εντελβάϊς Καλαμπάκας
•    ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΥΛΗΣ:     Δημαρχείο Πύλης
•    ΔΗΜ.Τ.Ο. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ: Παλαιό Δημαρχείο Φαρκαδόνας
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του κόμματος που περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους και τα οποία είναι:
•    Τα παλαιά μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που επαναβεβαίωσαν την εγγραφή τους στο κόμμα και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά την διαδικασία εκλογής Προέδρου του κόμματος, που διενεργήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2015.
•    Τα νέα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που εγγράφηκαν στο κόμμα επ’ ευκαιρία της διαδικασίας εκλογής Προέδρου του κόμματος, που διενεργήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και ψήφισαν σ’ αυτήν.
•    Τα παλαιά μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που δεν συμμετείχαν μεν στην εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αλλά επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα, έως την 11η Μαρτίου 2016, ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας επαναβεβαίωσης.
•    Τα νέα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που εγγράφηκαν στο κόμμα έως την 11η Μαρτίου 2016, ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας επαναβεβαίωσης.
•    Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης.
- Θα υπάρχουν τρεις κάλπες και τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια, ένα για εκλογή των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, ένα για την εκλογή των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και ένα για την εκλογή των αντιπροσώπων (συνέδρων) της Νομαρχιακής Οργάνωσης Εθνικό Συνέδριο.
- Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο είναι:
•    Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μόνον ένας (1) σταυρός προτίμησης.
•    Για την εκλογή των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., έως και τρεις (3) σταυροί προτίμησης.
•    Για την εκλογή των αντιπροσώπων (συνέδρων) της Νομαρχιακής Οργάνωσης για το Εθνικό Συνέδριο, έως και δύο (2) σταυροί προτίμησης.
- Η αναγνώριση των ψηφοφόρων και η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς των από την κατά περίπτωση αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.), θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός από τα παρακάτω έγγραφα:
•    Του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
•    Της προσωρινής Βεβαίωσης της οικείας Αστυνομικής Αρχής (εκδίδεται σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του ΑΔΤ).
•    Του ελληνικού Διαβατηρίου, το οποίο γίνεται δεκτό ακόμη και αν η ισχύς του έχει λήξει.
•    Της ελληνικής Άδειας Οδήγησης.
- Καλούνται τα μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά, στηρίζοντας έμπρακτα το στόχο του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανασυγκρότηση της ΝΔ και τη μετατροπή της σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό και ευρωπαϊκό κόμμα.