Οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εξακολουθούν να κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του περασμένου Δεκεμβρίου. Το ποσοστό ανέρχεται σε 28,7% έναντι 26,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2014, αρκετά πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο(24%). Στους νέους μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και στις ηλικίες 15-24 έφτασε το 48,9%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και σε άλλες τρεις ηλικιακές κατηγορίες, που αναφέρονται σε εργαζόμενους που βρίσκονται πιο κοντά στη σύνταξη.
Η κατάσταση πια έχει παγιωθεί…
Τ.Π.