Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ δεκαέξι μαθητές του τομέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχαν σε σχέδιο με τίτλο  «Κατάρτιση μαθητών πληροφορικής στην επιχειρηματική καινοτομία μέσω διαδικτύου» από 8-19/2/2016 με σκοπό την κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω διαδικτύου έτσι ώστε να αποκτήσουν επαγγελματικές  διεξόδους στις ιδιαίτερα  δύσκολες σημερινές συγκυρίες. 
Οι στόχοι του σχεδίου ήταν:
• Η εξοικείωση των μαθητών του τομέα πληροφορικής με τον κόσμο των επιχειρήσεων και η συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου του διαδικτύου στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
• Η αξιοποίηση της καινοτομίας  που προσφέρει η πληροφορική και το διαδίκτυο ως βασικό συστατικό της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.
• Η ενημέρωση σε θέματα καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας που έχουν σαν βασικό στοιχείο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και του διαδικτύου.
• Η γνωριμία των μαθητών με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε αυτό και λειτουργούν αξιοποιώντας το διαδίκτυο.
• Ο αύξηση των νέων που επιλέγουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση καθώς επίσης και η αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας της επιχείρησης αυτής.
• Η συνειδητοποίηση από πλευράς των μαθητών ότι μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο στην ευρύτερη περιοχή μας που βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών και η προώθηση της κριτικής σκέψης.
• Η βελτίωση των συνθηκών  πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας.


Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε έναν συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης στην έδρα του οργανισμού υποδοχής CEMEDI και στοχευμένων Study Visits σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και σχολεία.
Η θεωρητική κατάρτιση έγινε από ειδικευμένους εισηγητές, σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται (Social media, on line marketing κλπ. ) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα για την αύξηση των πωλήσεών τους
Τα  Study visits έγιναν σε οργανισμούς οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα και έχουν προωθήσει καινοτόμες δραστηριότητες των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς επίσης και σε πετυχημένες διαδικτυακές επιχειρήσεις.
Ακόμη,  οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ιστορικά σημεία και χώρους πολιτισμού της Βαρκελώνης αλλά και να απολαύσουν τον περίπατό τους στην παραλία και τους εμπορικούς δρόμους της πόλης.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές της 3ης τάξης Νταϊλιάνης Γεώργιος, Τάκης Χρήστος, Μήτσιος Γεώργιος, Προύφας Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος, Λιάκου Φωτεινή, Βράντζα Όλγα, Τεντολούρη Αικατερίνη, Αντωνοπούλου Βικτωρία και  οι μαθητές της 2ης τάξης Φετάχου Κιάνη, Κώτσης Βασίλειος, Γελαδάρης Βασίλειος, Μπονέλης Αθανάσιος, Μπεκτάσι Αλέξανδρος, Βάτσια Μαρίκα, Ράγγα Ευθυμία.
Τους μαθητές συνόδευε ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ντόγκας Νικόλαος και οι καθηγητές πληροφορικής του σχολείου Φλιούκα Παρασκευή,  Ευσταθίου Χρήστος  και Μαρολαχάκης Μάριος.