Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ» την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016, στη Λάρισα (Ξενοδοχείο DivaniPalace), από τις 08:30 έως τις 16:00. Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι η ενίσχυση των γνώσεων των αιρετών και των επιτελικών στελεχών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακής οργάνωσης, ανάδειξης του αναπτυξιακού τους ρόλου, καθώς και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοδοτικών και ψηφιακών εργαλείων.
Το περιεχόμενο του προγράμματος επικεντρώνεται στην παρουσίαση παραδειγμάτων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, τα οποία βασίζονται σε συνέργειες των ΟΤΑ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσει το ΕΚΔΔΑ με Περιφέρειες και Δήμους της χώρας προκειμένου να υποστηρίξει το έργο τους μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων επιμορφωτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών δράσεων.
Την επιστημονική ευθύνη έχει η κα Ευγενία Λόκανα (213 1306 413), Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, και την οργανωτική το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (241 3508 119, 120).