Την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών και του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου, προκάλεσε η είδηση της απουσίας υπαλλήλου του Δήμου Μετεώρων με αναρρωτική άδεια επί 13 χρόνια.

Με επιστολή του ο κ. Κιρμικίρογλου ζητάει από τον νέο δήμαρχο της περιοχής Λευτέρη Αβραμόπουλο να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στον υπάλληλο αλλά και σε εμπλεκόμενους προϊσταμένους, αλλά και αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο νυν δήμαρχος, χάρη στις ενέργειες του οποίου αποκαλύφθηκε η παρατεταμένη απουσία του υπαλλήλου, καλείται να εκκινήσει όλες τις απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

Στη συνέχεια να επιβάλει πειθαρχικές ποινές και την άμεση παραπομπή του υπαλλήλου σε πειθαρχικό συμβούλιο, καθώς και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων συναδέλφων του.

Ο κ. Κιρμικίρογλου καλεί τον κ. Αβραμόπουλο να εξετάσει όλα τα πραγματικά περιστατικά υπηρεσιακής κατάστασης από την πρόσληψη του υπαλλήλου ως σήμερα.

Ζητάει επιπλέον να εκκινήσει τη διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών των εμπλεκόμενων προϊσταμένων σε επίπεδο Τμήματος και Διεύθυνσης, επί των οποίων ο εν λόγω υπάλληλος ανήκει οργανικά, καθ΄ όλο το διάστημα της απουσίας του, καθώς και να διερευνήσει το καθεστώς μισθοδοσίας και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου σε συνάρτηση με τους εκάστοτε προϊσταμένους του.

Περαιτέρω καλείται να συνδράμει με στοιχεία και ενημέρωση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών από πλευράς αιρετών τα τελευταία 13 χρόνια, ιδίως όσων είχαν την αρμοδιότητα επί των υπηρεσιών στις οποίες απασχολείται ο εμπλεκόμενος υπάλληλος. Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος θα πρέπει να ενημερώσει τον αρμόδιο εισαγγελέα για κάθε τυχόν ποινική πτυχή της υπόθεσης, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και το υπουργείο Εσωτερικών, για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ