Νέα Σύμβαση κατασκευής Έργου υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας την Δευτέρα 13 Μαΐου στο Δημαρχείο, Για την εκτέλεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα ‘’DANIEL’’ στις Δ. Ε. ΠΥΛΗΣ-ΓΟΜΦΩΝ και ΠΙΑΛΕΙΩΝ του Δήμου Πύλης.

Ανάδοχος του Έργου είναι η Εταιρεία «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο Εκπρόσωπο τον Νικόλαο Τσίνα.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν ..Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν.. Τ.Κ. Πύλης-Τ.Κ. Κοτρωνίου-Τ.Κ. Αγίου Προκοπίου –Τ.Κ. Πετροχωρίου- Τ.Κ. Ροπωτού-Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς.

Το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Πράξης «Κάλυψη Αναγκών Διαχείρισης Πλημμύρας (Daniel) Δήμου Πύλης, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021- 2025».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή Πύλης συνεχίζει την παραγωγή κατασκευής έργων στον Δήμο με αμείωτο ενδιαφέρον, ειδικά με τις καταστροφικές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα Daniel για την αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.