Εργασίες ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων, εντός των ορίων των Δήμων Τρικκαίων, Μετεώρων και Φαρκαδόνας ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

"Με σχέδιο και προγραμματισμό επενδύουμε 5,2 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας μας, εντός των ορίων των Δήμων Τρικκαίων, Μετεώρων και Φαρκαδόνας" δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

"Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε έργα ουσίας προκειμένου η Περιφέρεια μας να διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και ασφαλή οδικά δίκτυα στη χώρα.

Οι δρόμοι μας ενώνουν και μας φέρνουν πιο κοντά με ασφάλεια" προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Το έργο περιλαμβάνει:

- επισκευή υπαρχόντων και κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης οδών

- καθαρισμό υπαρχόντων κιβωτοειδών οχετών

- καθαρισμό υπαρχόντων και κατασκευή νέων σωληνωτών αγωγών 

- αποκατάσταση υπαρχουσών και κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων

- διάνοιξη τάφρων απορροής ομβρίων

- άρση καταπτώσεων

- καθαρισμό και μόρφωση υπαρχουσών τάφρων

- καθαρισμό αγωγών από φερτά υλικά

- κλάδεμα δένδρων 

- αποκατάσταση οδοστρωσίας

- αποκατάσταση ερεισμάτων

- αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα καθώς και 

- αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση