Με την εκδήλωση – παρουσίαση που έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων την Δευτέρα20-5-2019ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμαErasmus+ΚΑ116 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ, ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».
Στη εκδήλωση αυτή ο διευθυντής του σχολείου κ. Νικόλαος Ντόγκας παρουσίασε την πορεία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποίησε το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων από το 2006 έως σήμερα και στη συνέχεια παρουσιάστηκαναπό 14 μαθητές του τομέα Μηχανολογίας, 14 μαθητές του τομέα Πληροφορικήςκαι 5 καθηγητές οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στο πλαίσιο του φετινού προγράμματοςErasmus+.
Οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας πήραν μέρος σε κατάρτιση στην Βαρκελώνη από 18/11/2018 έως 3/12/2018με τίτλο «Κατάρτιση στην  καινοτομία Φόρτισης και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Υβριδικών & Ηλεκτρικών οχημάτων»που περιελάμβανε ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής MOVEU.

Οι 14 μαθητές και οι 5 καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων πήραν μέρος σε κατάρτιση στην Ρώμη από 3 έως 18 Φεβρουαρίου 2019 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα για μαθητές και καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων»και είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον Οργανισμό ERIFO πάνω στην επιχειρηματικότητα, στις στρατηγικές δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και σε τρόπους δημιουργίας και λειτουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο
Με τα προγράμματα  Erasmus+ που υλοποιεί το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων βασική επιδίωξη είναι να γίνουν κινήσεις εξωστρέφειας, που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική εκπαίδευση, με συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και με αξιοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας στην κατάρτιση των μαθητών.
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές βεβαιώσεις παρακολούθησης, πιστοποιητικά EuropassMobility και αναμνηστικά του προγράμματος Erasmus+.