Τη διακοπή της λειτουργίας όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν οι εκπροσωπούσαν Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, στην προκειμένη περίπτωση τα Κέντρα Υγείας, αποφάσισε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  Ήδη στα μέσα του προηγούμενου μήνα η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ κοινοποίησε σχετικό έγγραφο στα Κέντρα Υγείας, μαζί κι εκείνου της Φαρκαδόνας, αιτιολογώντας την απόφαση και καλώντας άμεσα να διακοπεί η σχετική λειτουργία.
Όπως αναφερόταν στη σχετική επιστολή η ενημέρωση για παράδειγμα του πληθυσμού με προγραμματισμένη δράση πρόληψης υγείας από τη μονάδα υγείας της περιοχής, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον ανάλογο σχεδιασμό της κεντρικής υπηρεσίας. Η ανάρτηση π.χ. ενημερωτικού υλικού γενικού ή υγειονομικού ενδιαφέροντος προς τους πολίτες θα πρέπει να βασίζεται σε έγκυρα δεδομένα, απαλλαγμένα από ανακολουθίες, προκαταλήψεις και προσωπικά συμφέροντα. Το άτομο που δημοσιεύει για λογαριασμό μιας μονάδας υγείας φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο της ανάρτησης και εκπροσωπεί με κάθε τέτοια ενέργεια τη διοίκηση της 5ης ΥΠΕ. Κατά συνέπεια το περιεχόμενο της δημοσίευσης:
Πρέπει να είναι έγκυρο και απαλλαγμένο από επιβλαβείς ανακρίβειες ή λάθη
Να μην προσβάλλει χρηστά ήθη, έθιμα, ιδέες και πεποιθήσεις ατόμων ή κοινωνικών ομάδων
Να είναι απαλλαγμένοι από προσωπικά και εμπορικά συμφέροντα
Να είναι εναρμονισμένο με τις πολιτικές του υπουργείου υγείας και της διοίκησης της 5ηςΥΠΕ.
Με βάσει το παραπάνω σκεπτικό, οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ήδη λειτουργούν και εκπροσωπούν μονάδες υγείας πρέπει να διακόψουν την λειτουργία τους.


krinitrikalon.gr