Συνολικά 56 θέσεις εργασίας σε δημοτικές, κρατικές υπηρεσίες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου θεσμού της «μαθητείας» στην εκπαίδευση.
Η δημοσίευση της προκήρυξης αναμένεται άμεσα και όπως υποστηρίζει η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου «σύμφωνα με το υπουργείο, τον Ιανουάριο προβλέπεται να εργάζονται σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση που διδάχθηκαν στο Επαγγελματικό Λύκειο.»
Ο αριθμός των θέσεων μάλιστα ενδέχεται να αυξηθεί λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Πάντως στην πρώτη κατανομή δεν περιλαμβάνεται ο νομός Τρικάλων (ο μοναδικός σε επίπεδο Θεσσαλίας) όταν στους υπόλοιπους κατανέμονται (42 στη Λάρισα, 8 στο νομό Μαγνησίας και 6 στο νομό Καρδίτσας).
Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν είναι: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και Βοηθών Νοσηλευτών.
Το ποσοστό της αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 17,12 ευρώ.