Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωράει η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τετράμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία ανανεώνεται ή παρατείνεται έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η θέση αφορά το Σπήλαιο Θεόπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Θα προσληφθεί άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Aρχαιολόγος).

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

workenter.gr