Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες ανάδειξης ενός εμβληματικού έργου στην πόλη των Τρικάλων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη επέβλεψαν τις εργασίες ανάδειξης και αξιοποίησης των χώρων της ΚΟΜΔΕ (Κέντρο Οχημάτων Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων).

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.300.000 και αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου του Μηχανουργείου, το οποίο αποτελούσε το κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος του εργοταξίου των έργων αποξήρανσης της Θεσσαλικής πεδιάδας στα Τρίκαλα και βρίσκεται στο χώρο που εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες της ΚΟΜΔΕ, σε οικόπεδο επιφάνειας 155.477m2 στη συνοικία «ΣΑΡΑΓΙΑ».

«Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη ενημερωθήκαμε για την πορεία των εργασιών ενός εμβληματικού έργου  που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας που αναδεικνύει μια ιστορική πτυχή της πόλης των Τρικάλων με αναφορές στα έργα της Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Ο πολιτισμός της «βιομηχανικής επανάστασης» που προκάλεσε ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δομές, αναγνωρίζεται παγκόσμια σήμερα ως πολιτιστικό αγαθό. 

Στο πλαίσιο αυτό, το βιομηχανικό κτήριο αποτελεί το κύριο τεκμήριο της βιομηχανικής δραστηριότητας και ως πολιτιστικό αγαθό ιδιαίτερης σημασίας, απαιτεί την αναγνώριση και ανάδειξή του.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του χώρου της ΚΟΜΔΕ ως ένα κομβικό σημείο Πολιτισμού για την πόλη των Τρικάλων με εναλλακτικές προτάσεις τουριστικής αξιοποίησή της και ένταξής της σε ένα ενοποιημένο πολιτιστικό πάρκο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Ιστορικό

Η αρχική του λειτουργία ξεκίνησε το 1936 και αποτέλεσε το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρείας Henry Boot and Sons Limited, η οποία ανέλαβε, την περίοδο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα έργα αποξήρανσης της Θεσσαλίας.

Πρόκειται για ένα ενιαίο οικόπεδο το οποίο καταλαμβάνει χώρο επιφάνειας 156.000τ.μ. Το εργοτάξιο περιλάμβανε μια σειρά από 11 κτιριακές εγκαταστάσεις που σώζονται μέχρι σήμερα σχεδόν ακέραιες στο σύνολό τους. Εκτιμάται πως το μηχανουργείο της ΚΟΜΔΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά μηχανουργεία της χώρας και ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα τέτοιας κλίμακας. 

Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την τυποποιημένη αρχιτεκτονική ανάλογων βιομηχανικών κτιρίων, η οποία εφαρμόστηκε από το τέλος του 19ου αι. έως τις αρχές του 20ου αι.